วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุกรวยจราจรสีส้ม เนื้อพลาสติก EVA สูง ขนาด 70 ซม. พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโนนม่วงเมืองไผ่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อข้อต่อท่อดูดทองเหลืองพร้อมหัวกะโหลกมีลิ้น พร้อมแคล้มรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลงหินคลุกสายหนองบ้านถึงหนองรุ้งใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายนานายทองดำถึงนานายทองพูน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายทำนบตาพุฒิพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายบุ่งก้านเหลืองถึงห้าแยกโนนหว้า บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายนานายเทอดศักดิ์ถึงนานายศรชัย นาคเคลือ บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผพ 9713 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง