ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]
....................................................................................