องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 


ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000003    คน
สัปดาห์นี้   0000012    คน
เดือนนี้      0000045    คน
ปีนี้           0002745    คน
ทั้งหมด     0002843    คน
เริ่มใช่งาน 12 พฤศจิกายน 2564


  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  การประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจร...

 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่