องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 


ออนไลน์   0000002   คน
วันนี้         0000016    คน
สัปดาห์นี้   0000016    คน
เดือนนี้      0000507    คน
ปีนี้           0003653    คน
ทั้งหมด     0003751    คน
เริ่มใช่งาน 12 พฤศจิกายน 2564


  ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/ขับเคลื่อ...
  อบต.ละหานปลาค้าว ได้เข้าร่วมประชุม เตรียมพร้อมการด...
  กิจกรรมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิ...

 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่