องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 

ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000005    คน
สัปดาห์นี้   0000035    คน
เดือนนี้      0000005    คน
ปีนี้           0002708    คน
ทั้งหมด     0006858    คน
เริ่มใช่งาน 12 พฤศจิกายน 2564


  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบปร...
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเ...

 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่