องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 

ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000004    คน
สัปดาห์นี้   0000004    คน
เดือนนี้      0000225    คน
ปีนี้           0001259    คน
ทั้งหมด     0005409    คน
เริ่มใช่งาน 12 พฤศจิกายน 2564


  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและรดน้ำขอพร เนื่องใ...
  พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน...
  ประเพณีสงกรานต์ 2566 อบต.ละหานปลาค้าว

 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่