องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
   
 
ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000003    คน
สัปดาห์นี้   0000000    คน
เดือนนี้      0000330    คน
ปีนี้           0001817    คน
ทั้งหมด     0008904    คน
เริ่มใช่งาน 12 พฤศจิกายน 2564

  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
  สำรวจสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567
  ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่