องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

  ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

โทรศัพท์ 044-756523    โทรสาร 044-756524

สายตรงนายก 044-756253

สายตรงปลัด 044-756253

E-mail: lahanplakao@gmail.com