องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและรดน้ำขอพร เนื่องใ...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 11]
 
  พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 5]
 
  ประเพณีสงกรานต์ 2566 อบต.ละหานปลาค้าว[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 24]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว รับมอบยาสามัญ จาก รพสต.ครบุรี ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 4]
 
  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 6]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ดำเนินการติดป้า...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 15]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ร่วมกิจกรรมเปิ...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริ...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 1]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 84]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมประชุมการประสานโครงการเก...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 42]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 36]
 

หน้า 1|2|3|4|5