องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]12
2 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์กสารบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]41
3 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ต.ค. 2566 ]37
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]40
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]50
6 การประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3 [ 25 เม.ย. 2566 ]58
7 ภาวะการคลอดก่อนกำหนด [ 7 มี.ค. 2566 ]50
8 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 ม.ค. 2566 ]86
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 พ.ย. 2565 ]65
10 รายงานการรับ - จ่ายเงิน [ 1 พ.ย. 2565 ]66
11 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพํมนาศักยภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลละหานปลาค้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
12 แบบสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง [ 3 ต.ค. 2565 ]48
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เรื่อง ซ่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว [ 1 ส.ค. 2565 ]37
14 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 ก.ค. 2565 ]91
15 ประกาศรับโอนย้ายสายงานผู้บริหาร [ 14 มิ.ย. 2565 ]112
16 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 พ.ค. 2565 ]120
17 ประกาศผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2565 ]66
18 เเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) หมู่ที่1 - 12 ปีพ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]177
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]180
20 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 หมู่1 - 12) [ 12 พ.ย. 2564 ]200
 
หน้า 1|2