องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
คำขวัญประจำตำบลละหานปลาค้าว

  


คำขวัญประจำตำบลละหานปลาค้าว


ถิ่นปลาค้าวใหญ่  ผ้าไหมลายเกร็ดเต่า


ข้าวขาวหอมมะลิ   ประเพณีบุญบั้งไฟ