องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายพชร  พิริยะตระกูล


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ