องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]85
2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2564 ]79
3 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2564 ]83
4 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]79
5 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2564 ]80
6 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (1) [ 1 ต.ค. 2564 ]80
7 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]76
8 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]80
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]87
10 การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]76
11 การแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]85
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2564 ]89