องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 25

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 25    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 25
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ