องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


แบบ ปค.๖ ระดับหน่วยงานรัฐ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

แบบ ปค.๖ ระดับหน่วยงานรัฐ ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ

แบบ ปค.๖ ระดับหน่วยงานรัฐ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง