องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ