องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ