องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ