องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ