องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หใมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หใมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หใมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว
 
ปร.4
ปร.5
แบบโครงการฯ
รายละเอียดโครงการ
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ