องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ