องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส้วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส้วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส้วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ