องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ