องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติมปรับปรุง ฉบับที่3)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติมปรับปรุง ฉบับที่3)    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติมปรับปรุง ฉบับที่3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ