องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะเขือ  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566    เอกสารประกอบ

การประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ