องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ2566

    รายละเอียดข่าว

การดำเนินการตามนโยบาย  หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ  2566    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ