องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ