องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพํมนาศักยภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลละหานปลาค้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพํมนาศักยภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลละหานปลาค้าว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพํมนาศักยภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลละหานปลาค้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ