องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 หมู่1 - 12)

    รายละเอียดข่าว

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    เอกสารประกอบ

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 หมู่1 - 12)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ