องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ