องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ