องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564

    รายละเอียดข่าว

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564    เอกสารประกอบ

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564
 
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ