องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)
 
O25
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ