องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ