องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว จัดกิจกรรมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ  บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา  นำโดย นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เป็นประธานในพิธี โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ละหานปลาค้าว  และประชาชนตำบลละหานปลาค้าว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน

2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01
2023-08-24
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-12