องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


อบต.ละหานปลาค้าว ได้เข้าร่วมประชุม เตรียมพร้อมการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง


          อบต.ละหานปลาค้าว ได้เข้าร่วมประชุม เตรียมพร้อมการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมชั้น2

ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 

           ตำบลละหานปลาค้าวสมัครเข้าร่วมแล้ว 143 ครัวเรือน เป้าหมายจะผลักดัน บ้านท่าสวนยาเป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านแรก

โดยจะลงพื้นที่สุ่ม / และวางแผนจัดทำขยะเปียกวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2565 

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-07
2022-11-01
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20