องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/ขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


                วันที่ 11 พ.ย.2565 นายกสมหมาย ทองบอน ได้มอบหมายให้ นายกิตติ งามเลิศ ตัวแทนจาก อบต.ละหานปลาค้าว

พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/ขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขององค์กรปกคระงส่วนท้องถิ่น อบต.ละหานปลาค้าว เกษตรประจำตำบลละหานปลาค้าว ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร

บ้านท่าสวนยา ม.12 ในการสุ่มตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขับเคลื่อนให้ได้ผลครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 100%

ของจำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-07
2022-11-01
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20