องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/ขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


                วันที่ 11 พ.ย.2565 นายกสมหมาย ทองบอน ได้มอบหมายให้ นายกิตติ งามเลิศ ตัวแทนจาก อบต.ละหานปลาค้าว

พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/ขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขององค์กรปกคระงส่วนท้องถิ่น อบต.ละหานปลาค้าว เกษตรประจำตำบลละหานปลาค้าว ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร

บ้านท่าสวนยา ม.12 ในการสุ่มตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขับเคลื่อนให้ได้ผลครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 100%

ของจำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01
2023-08-24
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-12