องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว


       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว 

ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  2566 

เพื่อดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561

ในวันที่  15  ธันวาคม  2565  เวลา  13.00 น

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายสมหมาย  ทองบอน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  เป็นประธานในการประชุม

2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01
2023-08-24
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-12