องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่นายกและคณะผู้บริหาร


      บุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว   

ได้เข้าร่วมมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ แก่ นายสมหมาย ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

และคณะผู้บริหาร โดยท่านนายกและคณะผู้บริหาร ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ

แก่บุคลากร ข้าราชการ และพนักงานอย่างพร้อมเพียงกัน

2023-01-05
2022-12-15
2022-12-14
2022-12-09
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-18
2022-11-11