องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566


              วันที่  12  เมษายน  2566  เวลา  12.00 น.นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566   ณ  จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2566  หมู่  11 บ้านยางน้อย  ต.เมืองยาง  จ.นครราชสีมา  โดยมี นางสาวดารา   เอี่ยมส่งเสริม   นายอำเภอเมืองยาง  เปฺ็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้  

               ซึ่งศูนย์บริการร่วม ฯ  ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่  และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2566  และได้ดำเนินการตามมาตรการ 5 ด้าน  ได้แก่

                         1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ

                         2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนอย่างปลอดภัย

                         3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

                         4.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

                         5.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลัฃเกิดอุบัติเหตุ

             ได้มีชื่อรณรงค์ในครั้งนี้ว่า  ''ชีวิตวิถีใหม่  ขับขี่ปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ'' โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วน   ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   โรงพยาบาล  สาธารณสุข  และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

              

2023-04-13
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-17
2023-02-21
2022-12-15