องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ / ปีใหม่ไทย 2566


                  วันที่  13 เมษายน  2566  เวลา  07.00 น. นายสมหมาย  ทองบอน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอ  และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์/วันขึ้นปีใหม่ไทย  2566   เพื่อเป็นการ

สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  และเพื่อความเป็นศิริมงคล  ณ  บริเวณใต้มุข   อาคารที่ว่าการ  อำเภอเมืองยาง  โดยมี

นางสาวดารา  เอี่ยมส่งเสริม  นายอำเภอเมืองยาง ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้

2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-11-01
2023-09-22