องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


ประเพณีสงกรานต์ 2566 อบต.ละหานปลาค้าว


                 วันที่  12  เมษายน  2566  นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และคณะผู้นำท้องถิ่น  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์

ประจำปี ที่  อบต.ละหานปลาค้าว 

                 โดยในงานได้มีกิจกรรม  สรงน้ำพระพุทธรูปคู่ อบต.  และกิจกรรมรดน้ำขอพร

จาก ท่านนายก อบต. คณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน

                 และในงานได้มีกิจกรรมการละเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสานของข้าราชการ  พนักงาน

เจ้าหน้าที่ อบต.ละหานปลาค้าว  กันอย่างสนุกสนาน

2023-04-13
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-17
2023-02-21
2022-12-15