องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2566


            วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นำโดยนายสมหมาย ทองบอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ

และพนักงาน อบต.ละหานปลาค้าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2566

จำนวน 9 วัด ในเขตพื้นที่ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ดังต่อไปนี้

  1. วันป่าหนองมะเขือ หมู่ที่ 9
  2. วัดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7
  3. วันจินดาราม หมู่ที่ 6
  4. วันป่าโคกหัวแหลม หมู่ที่ 5
  5. วัดหนองยาง หมู่ที่ 5
  6. วัดสระบัว หมู่ที่ 8
  7. วัดสว่างอารมณ์ หมูที่ 1
  8. วัดบ้านนา หมู่ที่ 2
  9. วัดบรมคงคา หมู่ที่ 3
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01