องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


             วันศุกร์ที่   28  กรกฎาคม 2566   นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว 

พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก  อบต.  ข้าราชการ  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28   กรกฎาคม

2566   ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

              1.  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

              2.  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ประจำปี 2566  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองยาง  

              3.  กิจกรรมจิตอาสา  บำเพ็ญประโยชน์

              4.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองยาง 

2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01