องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


            วันที่  12  สิงหาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว นำโดย นายสมหมาย  ทองบอน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ 

พนักงาน อบต.ละหานปลาค้าว   และประชาชนตำบลละหานปลาค้าว  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12  สิงหาคม  2566   โดยมีนางสาวดารา  เอี่ยมส่งเสริม   เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองยาง   

โดยกิจกรรมมีดังนี้   

             1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล   

             2. กิจกรรมจิตอาสา  บำเพ็ญประโยชน์   

             3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล   

2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01