องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


ออกสำรวจและติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ต.ละหานปลาค้าว


                วันที่  15-16  สิงหาคม  2566   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  ร่วมกับ  คณะ อสม.

ประจำหมู่บ้าน  ได้ออกสำรวจ  ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก  และ ทำการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่ถังชำรุด     ในเขตพื้นที่ตำบลละหานปลาค้าว  ดังนี้

                -  บ้านครบุรี  หมู่ที่  1 

                -  บ้านละหานปลาค้าว  หมู่ที่  6

                -  บ้านหนองละหาน  หมู่ที่  11





2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01