องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์


             องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  นำโดย นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหารปลาค้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมทั้งผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลละหานปลาค้าว  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ "การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ "

 

2024-07-10
2024-06-07
2024-06-03
2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01