องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-ลำสะแทด หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-ลำสะแทด หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-ลำสะแทด หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน
 
ปร.4
ปร.5
แบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ