องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
  ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปล...[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 121]
 
  การให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid-19[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ครั้...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 162]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 186]
 
  วันต้นไม้แห่งชาติ[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 139]
 
  สถานที่กักกันตัว สำหรับผู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 243]
 
  จุดคัดกรอง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 195]
 
  โครงการอบต.ละหานปลาค้าวร่วมใจลดใช้โฟม ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 72]
 
  การออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid- 19 [วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการรณรงค์ป้องโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลละหานปลาค้าว ปีงบประมา...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 69]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8