องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและรดน้ำขอพร เนื่องใ...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 39]
 
  พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 33]
 
  ประเพณีสงกรานต์ 2566 อบต.ละหานปลาค้าว[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 60]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว รับมอบยาสามัญ จาก รพสต.ครบุรี ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 21]
 
  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 26]
 
  ดำเนินการติดป้ายจุดเสี่ยง,ป้ายรณรงค์เทศกาลสงกรานต์...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 32]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ร่วมกิจกรรมเปิ...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริ...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 117]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมประชุมการประสานโครงการเก...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 81]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 61]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8