องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]17
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-ลำสะแทด หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน [ 29 ส.ค. 2565 ]16
3 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี [ 4 ส.ค. 2565 ]18
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ่อแต้วถึงหลุบตาด้วง สำหรับบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]43
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านหัวสะพานเชื่อมบ้านโนนเพชร สำหรับบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]41
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผพ ๙๗๑๓ นครราชสีมา (FR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]42
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]51
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]42
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]42
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565 ]39
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565 ]42
12 ทดสอบ [ 13 พ.ย. 2564 ]92
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสลักไดตอนบน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 1 ต.ค. 2564 ]41