องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเพชร-บ้านหัวสะพาน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2567 ]10
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว [ 16 ต.ค. 2566 ]11
3 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองหลุบพรวน บ้านา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 มิ.ย. 2566 ]48
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะเขือ-บ้านโนนไม้งาม บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2566 ]46
5 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 8 ก.พ. 2566 ]66
6 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หใมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว [ 30 พ.ย. 2565 ]51
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะเขือ- บ้านโนนไม้งาม บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว [ 30 พ.ย. 2565 ]75
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]88
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-ลำสะแทด หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน [ 29 ส.ค. 2565 ]71
10 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี [ 4 ส.ค. 2565 ]75
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ่อแต้วถึงหลุบตาด้วง สำหรับบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]118
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านหัวสะพานเชื่อมบ้านโนนเพชร สำหรับบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]167
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผพ ๙๗๑๓ นครราชสีมา (FR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]103
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]110
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]102
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]112
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565 ]99
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565 ]106
19 ทดสอบ [ 13 พ.ย. 2564 ]151
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสลักไดตอนบน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 1 ต.ค. 2564 ]127